TR EN AR FA
 
İnternet sitemizde yer alan yayınlar, düşünce yazıları niteliğinde olup yazarların ele aldıkları konu hakkındaki bireysel görüşlerini yansıtmaktadır; düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan bir Büro olarak her türlü fikre saygı ve dile getirilmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Sitemizdeki yazı ve makalelerde yer alan bilgileri spesifik bir hukuki uyuşmazlığa uygulamadan önce mutlaka bir Avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Tüketici Hakem Heyetlerine Başvuru Sürelerinin Covid-19 Nedeniyle Durdurulması

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 (Koronavirüs) hastalığı nedeniyle gerek resmi gerekse özel kurumlar tarafından gerekli önlemler alınmaya devam edilmektedir. Daha önceki tarihlerde Resmi Gazetede geçici maddeler yayımlanarak “Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler; 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreleri” durdurulmuş iken; 10.04.2020 tarihli Resmi Gazetede Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ne geçici madde eklenerek Covid-19 nedeni ile Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru süreleri de durdurulmuştur. Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu madde aşağıdaki gibidir;

Bilindiği üzere; Tüketici Hakem Heyetleri, tüketicilerin tarafı olduğu ayıplı mal ve hizmetler, taksitle satış sözleşmeleri, tüketici kredisi sözleşmeleri, konut finansmanı sözleşmeleri, ön ödemeli konut satış sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, mesafeli sözleşmeler, devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti sözleşmeleri, paket tur sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet ve bankacılık sözleşmeleri gibi her türlü tüketici sözleşmeleriyle satış sonrası hizmetler ve garanti belgesi uygulamalarından kaynaklanan uyuşmazlıklar hakkında karar verirler. Tüketici Hakem Heyeti’ne başvuru yapıldığında heyet; Tüketici Hakem Heyeti Yönetmeliği’nin 12.maddesi uyarınca taraflardan başvuru ile alakalı bilgi ve belge isteyebilir. Bu bilgi ve belgelerin heyete sunulması için 30 günlük süre verilir. Yine aynı yönetmeliğin 30.maddesi ile heyetin konu hakkında karar vermesi azami 6 ay ile sınırlandırılmıştır. Konunun özelliği ve niteliğine göre en fazla 6 ay olmak üzere karar verme süresi uzatılabilecektir. Yönetmeliğin 25.maddesi uyarınca alınan kararlar 10 işgünü içerisinde taraflara yazılı olarak bildirilir.

10.04.2020 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan geçici madde ile yukarıda değinilen söz konusu bu süreler geçmişe etkili olarak 13/03/2020 tarihi itibariyle durmuş olup süreler 30/04/2020 tarihinde kaldığı yerden yeniden işlemeye başlayacaktır. Dolayısıyla heyete yapılan herhangi bir başvuru, başvuruya cevap, istenen bilgi ve belgelerin sunulması , heyetin karar vermesi, kararın tebliği, karara itiraz süreleri 13/03/2020 tarihine kadar geldiği noktada durdurulmuş olup duran bu süreler Resmi Gazetede yayımlanan geçici madde uyarınca 30/04/2020 tarihinde kaldığı yerden işlemeye devam edecektir.

İşbu bilgilendirme metni kapsamında herhangi bir problemle karşı karşıya kalmanız halinde büromuzla irtibata geçebilirsiniz. Alanında uzman kadromuzla size konu hakkında yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. 10/04/2020

Saygılarımızla,

ESİS HUKUK BÜROSU


#covid-19
Yol Tarifi