TR EN AR FA
 

Genel Şirketler Hukuku

Kurumsal müvekkillerimize şirketler hukuku/kurumsal yönetime ilişkin olarak aşağıdaki hukuki danışmanlık hizmetlerini sunmaktayız:

• Gerek payları borsada işlem gören halka açık anonim şirketlerin gerekse halka kapalı anonim şirketlerin ve limited şirketlerin genel kurul toplantılarının başta yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması, sermaye artırımı, pay devri, kar payı dağıtımı, birleşme, bölünme, şirket türü değişikliği ve Şirket’in tasfiyesi süreçleri olmak üzere tüm yönleriyle ele alınması

• Şirketlerin Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul nezdindeki başvuru süreçleri başta olmak üzere şirketlerin Halka Arzına ilişkin bütün hukuki süreci yönetmek; Şirket'in yeni Esas Sözleşmesinin teyidi ve tescili, Bağımsız Hukukçu Raporu’nun hazırlanması ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında izahname ve sirkülerlerin incelenmesi

• Şirket iç yönergelerinin, vekaletnamelerin, imza sirkülerinin hazırlanması ve Şirket’in noterlik kapsamındaki tüm işlemlerinin yürütülmesi

• Yerli ve yabancı müvekkillerimiz için şirket, şube ve irtibat bürolarının kurulması, özellikle muhasebe ve şirket sekreterlik hizmetleri konusunda çözüm ortaklarımız ile kişiye özel çözümler sunulması

• Genel kurul iptali davaları ve ortaklığın feshi davalarında hukuki hizmet sağlanması

Yol Tarifi