TR EN AR FA
 
İnternet sitemizde yer alan yayınlar, düşünce yazıları niteliğinde olup yazarların ele aldıkları konu hakkındaki bireysel görüşlerini yansıtmaktadır; düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan bir Büro olarak her türlü fikre saygı ve dile getirilmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Sitemizdeki yazı ve makalelerde yer alan bilgileri spesifik bir hukuki uyuşmazlığa uygulamadan önce mutlaka bir Avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

Kapalı İşyeri ve Ofislerde Covid-19 Nedeni ile Alınması Gereken Önlemler

Tüm dünya ile beraber ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 (Koronavirus) hastalığı nedeni ile gerek resmi gerekse de özel kurumlar tarafından her geçen gün yeni önlemler alınmaya devam edilmektedir. Pek tabii Sağlık Bakanlığı bu konuda en yoğun çalışmayı gösteren taraftır ve 09.04.2020 tarihi itibari ile yayımladığı 15 maddeden oluşan yeni bir broşür ile kapalı işyeri/ofislerde alınması/uygulanması gereken önlemleri açıklamıştır.

Kapalı işyeri/ofis ifadesinden ne anlaşılmalıdır?

Broşürdeki kuralların bağlayıcı olduğu işyerleri, yine işbu broşürde "fabrika, market, atölye, plaza vb. gibi kapalı çalışma alanları" olarak açıklanmıştır.

Uyulması gereken önlemler nelerdir?

1- Kapalı işyeri/ofisler sık sık havalandırılmalıdır.

2- Pencereler açılarak odanın sık havalandırılması sağlanmalıdır. Merkezi havalandırma sistemleri bulunan işyerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır.

3- İşyerlerinde ultraviyole cihazları ile hava ve yüzey dezenfeksiyonu yapılması önerilmemektedir.

4- İşyerlerinde çalışanlar arasında en az 1 metre mesafe olması sağlanmalı ve çalışanlar maske takmalıdır.

5- Yemekhanede masalar ve sandalyeler arası mesafe en az 1 metre olacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılmalıdır. Temas takibinin kolay yapılabilmesi için; yemek saatleri gruplara göre belirlenmeli ve mümkün ise aynı kişilerin aynı masada yemek yemeleri sağlanmalıdır. Çay içme molalarında da benzer kurallara riayet edilmelidir.

6- Solunum yolu enfeksiyonu belirtileri olan (ateş, öksürük, nefes darlığı) personel iyileşene kadar çalıştırılmamalı ve bir sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.

7- El hijyenine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalıdır. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir. İşyerlerinde, lavabolarda sabun ve kolay erişilebilir yerlerde alkol bazlı el antiseptiği bulundurulmalıdır.

8- Eldiven kullanımı el temizliği yerine geçmez. Yapılan iş, eldiven kullanımı gerektirmiyorsa, Covid19'dan korunmak amacıyla eldiven kullanılmamalıdır. Eldiven kullanımı gereksiz bir güven hissi oluşturarak el yıkama sıklığını azaltabilir ve ellerle bulaş riskini arttırabilir.

9- İşyerleri temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (sodyum hipoklorit cas no: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (sodyum hipoklorit cas no: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

10- Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70'lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

11- Temizlik yapan personel maske ve eldiven kullanmalıdır.

12- Temizlik sonrasında maske ve eldiven çıkartılıp işyerindeki çöpe atılmalı ve el hijyeni sağlanmalıdır. Yıkanabilir bez maske kullanıldıysa yenisiyle değiştirilmelidir. Eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği ile ovalanmalıdır.

13- İşyerinde Covid19 pozitif bir kişinin varlığı halinde, İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Birimine ivedilikle bilgi verilir.

14- Maske takma kurallarına tam uyularak çalışılan bir iş yerinde, bir çalışanın Covid19 pozitif çıkması halinde etrafındaki kişiler yakın temaslı kategorisinde değil, temaslı kategorisinde değerlendirilir. Covid19 pozitif kişinin takip ve tedavisi sağlık kuruluşunca yönetilir, diğer çalışanlar maskesini takarak çalışmaya devam eder. İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından, hastalık belirtileri açısından 14 gün süreyle takip edilir.

Sonuç

Kamu sağlığının korunması ve bu mücadele sürecinde her birimizin elimizden geleni yapmamız gerektiği hususları bir yana, resmi kurumlarca alınan önlem kararlarına uyulmamasının hukuken yaptırımı vardır. Öyle ki; salgın tedbirlerine uyulmaması halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu'nca idari para cezası yaptırımı öngörülmüşken, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 195. maddesinde de bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uyulmaması halinde iki aydan bir yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.

Ayrıca yukarıda sayılı maddelerden 14. madde özellikle dikkat çekmektedir. Zira işbu maddeden anlaşıldığına göre işyerindeki çalışanların hepsi maske kullanmalıdır. Aksi takdirde bu işyerinde görülecek olası bir Covid-19 vakası nedeni ile diğer çalışanlar temaslı kategorisinde değil, yakın temaslı kategorisinde değerlendirilecektir. Bu da, tüm çalışanların maske kullanmadığı bir işyerinde Covid-19 pozitif bir çalışanın olması nedeni ile ilgili işyerinin karantinaya alınarak faaliyetinin tamamıyla durdurulabileceği anlamına gelmektedir. Böyle bir durumun işveren için ciddi sıkıntılara sebep olabileceği aşikârdır. Belirtmek gerekir ki; işverenin ihlali nedeni ile işyerinin kapatılması halinde, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü aynen devam edecektir.

Bir çalışanın ilgili işyerinde belirtilen önlemlere uyulmaması nedeni ile Covid-19 hastalığına yakalanması halinde; işveren, işyeri hastalığından çalışanın Anayasal haklarının ihlaline kadar uzanan çeşitli sonuçlarla mücadele etmek durumunda kalacaktır. İş Hukuku ve İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku kapsamında bu sakıncalı sonuçlardan kaçınmak için kapalı işyeri/ofis işleten kişilerin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanmış olan broşürde öngörülen tedbirlere/kurallara uymaları ve Koronavirus salgını ile mücadelede işbirliği içerisinde olmaları son derece faydalı olacaktır.

Son olarak bildirmek isteriz ki, kapalı işyerlerinde zorunlu hale gelen maskelerin, bulundurulması gereken dezenfektanları ve birtakım çalışanlar bakımından zorunlu olan eldiven vb. malzemelerin İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı kapsamında işveren tarafından çalışanlara ücretsiz olarak temin edilmesi gerekmektedir.

İşbu bilgilendirme metni kapsamında herhangi bir problemle karşı karşıya kalmanız halinde büromuzla irtibata geçebilirsiniz. Özellikle İş Hukuku alanında uzman kadromuzla size konu hakkında yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. 10/04/2020

Saygılarımızla,

ESİS HUKUK BÜROSU


#covid-19
Yol Tarifi