TR EN AR FA
 
İnternet sitemizde yer alan yayınlar, düşünce yazıları niteliğinde olup yazarların ele aldıkları konu hakkındaki bireysel görüşlerini yansıtmaktadır; düşünce ve ifade özgürlüğüne inanan bir Büro olarak her türlü fikre saygı ve dile getirilmelerinden memnuniyet duyuyoruz. Sitemizdeki yazı ve makalelerde yer alan bilgileri spesifik bir hukuki uyuşmazlığa uygulamadan önce mutlaka bir Avukata danışmanızı tavsiye ederiz.

TÜRK LİRASI MEVDUAT VE KATILMA HESAPLARINA DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ’E İLİŞKİN BİLGİ NOTU

İşbu bilgi notunda 21.12.2021 tarihli ve 31696 sayılı Resmî Gazete’de (Mükerrer) yayımlanarak yürürlüğe giren Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Sayı: 2021/14) (“Tebliğ”) incelenecektir.

Söz konusu Tebliğ, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının Türk Lirası vadeli mevduat ve katılma hesaplarına dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine sağlanacak desteğe ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tebliğ kapsamında sağlanacak olan destek adım adım aşağıdaki gibidir:

· Tebliğ uyarınca, yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin 20.12.2021 tarihinde mevcut olan ABD doları, Avro ve İngiliz Sterlini cinsinden olan tevdiat ve katılım fonu hesapları hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk Lirası’na çevrilir. Dönüşüm kuru, işlem günü saat 11:00’de Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alış kuru olarak belirlenmiştir.

· Akabinde bankanın bu işlemden elde ettiği döviz yine dönüşüm kuru üzerinden Merkez Bankası tarafından satın alınarak karşılığı olan Türk Lirası üzerinden ilgili bankaya aktarılır.

· Banka tarafından üç ay, altı ay veya bir yıl vadeli Türk Lirası mevduat veya katılma hesabı açılır. Bankanın mevduat hesabına uygulayacağı faiz oranı Merkez Bankasınca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olamaz. Katılma hesaplarına sağlanacak getirinin katılım bankalarının Merkez Bankası ile açık piyasa işlemleri kapsamında yaptıkları bir hafta vadeli repo işlemlerinde oluşan maliyetten düşük olması halinde aradaki farkı katılım bankası tek taraflı olarak karşılar.

· Vade sonunda Türk lirası mevduat veya katılma hesabı sahibine anapara ile faiz veya kâr payı banka tarafından ödenir.

· Vade sonu döviz kurunun dönüşüm kurundan yüksek olması ve kur farkı üzerinden hesaplanan tutarın banka tarafından ödenecek faiz veya kâr payından yüksek olması durumunda, kur farkı üzerinden hesaplanan tutardan faiz veya kâr payı düşülerek hesaplanan tutar Merkez Bankası tarafından mevduat veya katılma hesabı sahibine ödenmek üzere ilgili bankaya aktarılır.

Bu uygulama ile Türk Lirası mevduat veya katılma hesabına geçiş teşvik edilerek vade süresince artan kurdan dolayı yaşanabilecek kar kaybının Merkez Bankası tarafından karşılanacağı taahhüt edilmektedir.

Belirtilmelidir ki dönüşüm yapıldıktan sonra Türk Lirası mevduat veya katılma hesabından vadeden önce çekim yapılması durumunda Tebliğ kapsamında sağlanan destekten faydalanılamayacaktır. Yine Tebliğ uyarınca söz konusu destekten yalnızca bir defaya mahsus olarak faydalanılabilmesi mümkündür.

Konu hakkında soru veya sorununuz olması halinde ofisimiz ile iletişime geçmekten lütfen çekinmeyiniz.

27/12/2021

Saygılarımızla,

Yüksel / Yerkel & Partners Law Office

Yol Tarifi