TR EN AR FA
 

Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku

İngilizce, Rusça ve Arapça dillerine hakim uzman ekibimizle yabancı müvekkillerimize ikamet izni, çalışma izni ve Türk vatandaşlığına başvuru süreciyle ilgili hukuk ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. YYP Hukuk Bürosu olarak başvuruda gereken evrak setinin toplanması, on-line başvurunun ikmali, randevulara katılım ve başvuru sürecinin nihayetlendirilmesinde müvekkillerimizi devamlı bilgilendirerek süreçleri yürütmekteyiz. Bu kapsamda verdiğimiz hizmetlerin bazıları aşağıda zikredilmektedir.

• Yatırım Yoluyla Türk Vatandaşlığı Başvurusu, Bu Kapsamda Çözüm Ortaklarımız Vasıtasıyla Gayrimenkul Değerleme Raporunun Alınması ve Tapudaki Tescil İşlemlerinin İkmali

• Genel Yollarla Türk Vatandaşlığı Başvurusu

• İstisnai Yolla Türk Vatandaşlığı Başvurularında Rehberlik ve Müvekkilin Temsili

• KKTC ve Türk Uyruklu Yabancıların Türk Vatandaşlığı Başvurusu

• Vatandaşlık Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümleri

• İkamet İzni Başvurusu

• Çalışma İzni Başvurusu

• Giriş Yasakları, Sınırdışı ile Geri Gönderme ve İkamet İzni Başvurusunun Reddi Kararları Dahil Olmak Üzere Göç ve Mülteci Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümü

• Yabancı Ülkelerin İdari ve Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfiz İşlemleri

• Uluslararası Evliliklerdeki Boşanma Davalarının Çözümü

• Türk Hukukuna Uygun Olarak Miras Anlaşmalarının ve Vasiyetnamelerin Hazırlanması

Yol Tarifi