TR EN AR FA
 

Sözleşme Yönetimi

YYP'nin sözleşme yönetimi avukatlarından oluşan ekibi, kurumsal şirketlerin günlük faaliyetlerini sürdürmek için imzaladıkları-taraf oldukları hemen hemen her tür sözleşmenin esaslı şartlarını hazırlama ve müzakere etme konusunda geniş deneyime sahiptir. Burada önem arz eden husus, sözleşme hükümlerinin hazırlanması ve müzakere edilmesi esnasındailgili avukat, etkin bir uyumun sağlanması için mevzuat ve düzenleyici işlemleri bilmeli vesürecin her aşamasındagöz önünde bulundurmalıdır.

Farklı deneyim ve bilgi birikimine sahip YYP bünyesindeki diğer avukatlarımız ile işbirliği halinde, perakende, üretim, teknoloji, bankacılık, fin-tech, enerji, ulaşım ve inşaat dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere farklı sektörlerde faaliyet gösteren ve iş yapan müvekkillerimize sürekli destek ve danışmanlık sağlamaktayız.

Türkiye'de, birkaç istisna dışında, sözleşmelerin geçerli olması için resmi olarak yapılması ve yazılı olması şartı bulunmamaktadır. Ancak, herhangi bir hukuki ihtilaf durumunda, sözleşmelerin uygulanmasından kaynaklanan iddiaların ispatlanması için sözleşmelerin yazılı olarak yapılması, ilgili riskleri en aza indireceği için özellikle bir ihtilaf halinde son derece faydalı olacaktır.

YYP'de temel olarak sözleşmelerin esaslı şartlarını müzakere eder, müvekkillerimizin önerilerini ve ihtiyaçlarını dikkate alarak sözleşmeleri hazırlar,sözleşme metnine tadil önerileri getirir, sözleşmelerde belirtilen yükümlülüklerin taraflarca esaslı bir şekilde ihlal edilmesinin sonuçları hakkında müvekkillerimize sürekli olarak hukuki tavsiyelerde bulunuruz. Aşağıda zikredilenler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü sözleşme taslağı hazırlamaktayız;

• Lisans ve İşbirliği Sözleşmeleri

•İnşaat Sözleşmeleri

• Kira Sözleşmeleri, Gayrimenkul Geliştirme Sözleşmeleri

•İş Sözleşmeleri

•Franchise Sözleşmeleri

•Ortak Girişimler, Hissedar Sözleşmeleri, Hisse Alım Sözleşmeleri

•Satış ve Hizmet Sözleşmeleri

• Acentelik ve Dağıtım Sözleşmeleri

• Ekipman Kira Sözleşmeleri

• Gizlilik Sözleşmeleri

•İmalat ve Tedarik Sözleşmeleri

•Danışmanlık Hizmetleri Sözleşmeleri

•IaaS, PaaS, SaaS Sözleşmeleri

•Pazarlama Sözleşmeleri

•Rekabet Etmeme Sözleşmesi

•Mutabakat Zaptı

•Borç Sözleşmeleri

•Varlık Satın Alma Sözleşmeleri, Hisse Senedi Opsiyon Sözleşmeleri

•Sulh ve İbra Sözleşmeleri

• Patent Lisans Anlaşmaları, Teknoloji Transfer Anlaşmaları

• Genel Ortaklık Anlaşmaları

Yol Tarifi