TR EN AR FA
 

Rekabet Hukuku

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu’nun uygulanmasından sorumlu kuruluş olan Rekabet Kurulu; ilgili kanunun amacıyla uyumlu olarak rekabet kısıtlamasına yönelik anlaşma, uyumlu eylem, teşebbüs birliği kararlarının yasaklanması, hakim durumda olan teşebbüsün hakim durumunu kötüye kullanmasının önlenmesi ve ilgili ikincil mevzuat çerçevesinde birleşme ve devralma işlemlerinin kontrol ve incelenmesine yönelik faaliyetler yürütmekte, Kanunun etkin bir şekilde uygulanması için gerekli hukuki ve idari tedbirleri almaktadır.

Rekabet Hukuku başlığı altında YYP Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimize rekabet hukukunun her alanında mevzuat ve Rekabet Kurulu uygulamaları ışığında etkili hukuki hizmet vermekteyiz.

Kurul İnceleme ve Soruşturmalarında Hukuki Müşavirlik Hizmeti

Sektör deneyimi ve bilgi birikimine sahip uzman hukukçularımızla Rekabet Kurulu’nda ve Kurul kararına karşı Danıştay’dayürütmeyi durdurma ve iptaltalebi ile ikame edilenmüteakip dava süreçlerinde, rekabeti kısıtlayan anlaşmalar, uyumlu eylemler veya ilgili piyasadakihakim durumun kötüye kullanılması dahil her türlüinceleme ve soruşturma konusundamüvekkillerimizi temsil etmekte ve haklarını korumaktayız.

·Birleşme ve Devralma İşlemleri Çerçevesinde Kurul Bildirimlerinin Yapılması

Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında 2010/4 Sayılı Tebliğ çerçevesinde; teşebbüslerin birleşmesi ya da doğrudan veya dolaylı kontrolünün devralınması durumlarında, YYP Hukuk Bürosu tarafından öncelikle ilgili işlemin birleşme veya devralma kabul edilen hallerden sayılıp sayılmadığının değerlendirmesi yapılmakta, mevzuat çevresinde izin gerektiren hallerin tespiti halinde ise uzman hukukçu kadromuzla Rekabet Kurulu’ndan gerekli iznin alınması için Bildirim Formu ve eki belgeler hazırlanarak başvuru süreci yönetilmektedir.

Buna ilaveten, Kurulun ön inceleme ve nihai inceleme aşamalarında ilave bilgi istemesi ve yerinde inceleme kararlarında müvekkillerimize süreçte hukuki destek sağlanmakta, Kurulun değerlendirmesi ve talebi sonucunda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının giderilmesi amacıyla da, birleşme veya devralmaya ilişkin taahhüt metinleri hazırlanmaktadır.

Rekabet Hukuku Mevzuata Uyum Kapsamında EğitimFaaliyetleri

Önleyici hukuk hizmetleri kapsamındamüvekkil şirket üst yöneticilerine rekabet hukuku ve uygulamaları ile ilgili farkındalığın arttırması,müvekkil şirket bünyesinde yürütülen faaliyetlerin mevzuatı uyumlu olmasını teminen eğitim ve seminerler düzenlemekteyiz.

Yol Tarifi