TR EN AR FA
 

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

YYP Hukuk Bürosu İş Hukuku Departmanı, kurumsal işveren müvekkillerine iş mevzuatının her alanında detaylı hukuki hizmet vermektedir. Avukatlarımız, işverenlerin işyerlerinde karşılaştıkları hukuki güncel meselelerde sürekli olarak danışmanlık hizmeti verdiklerinden dolayı hukuki uyuşmazlıklarda ve uygulamada elde edikleri tecrübeleri farklı sektörlerde faaliyette bulunan müvekkillerine aktarmaktadır.

İş hukuku uyuşmazlıklarında temel yaklaşımımız müvekkil ile işbirliği halinde ve müvekkil odaklı bir biçimde hukuki ihtilafların dostane çözüm yolları ile çözüme kavuşturulmasıdır. Müzakere ve zorunlu arabuluculuk aşamasında çözüme kavuşturulmayan uyuşmazlıklarda ise müvekkillerimize yargı sürecinin her aşamasında başarılı ile temsil etmekteyiz. İş Hukuku kapsamında verdiğimiz hizmetlerin bazıları aşağıda zikredilmektedir.

• İş Sözleşmesinin, İkale Sözleşmesinin Hazırlanması Ve İncelenmesi

• İşyeri Raporlarının, Savunma Taleplerinin, İhtarların, Bildirimlerin ve Fesih Tebliğlerin Hazırlanması

• Arabuluculuk ve Dava Sürecinin Her Aşamasında Müvekkillerin Temsili

• İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatına Uyumun Sağlanmasına Yönelik Eğitim Verilmesi

Yol Tarifi