TR EN AR FA
 

İdare Hukuku

İdare Hukuku alanında 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu çerçevesinde genel hatlarıyla iptal davaları, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel haklarına halel gelen kişiler tarafından açılan tam yargı davaları ve idari sözleşmelerden kaynaklı uyuşmazlıklarda müvekkillerimizi Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinde temsil etmekte avukatlık ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. İdare Hukuku alanında verdiğimiz hizmetler genel hatlarıyla aşağıdaki gibidir.

• İmar Mevzuatı Kapsamında Müvekkillere Dava ve Danışmanlık Hizmetleri Verilmesi

• Kamu İhale Mevzuatına İlişkin Hukuk ve Dava Danışmanlığı, İhtilaf Halinde Müvekkillerin Temsili

• Kamulaştırmasız El Atma, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili Süreçleri Dahil İlgili İdari İşlemlere Karşı Açılacak Davaların Müvekkil Adına Takip Edilmesi

• Vergi Uyuşmazlıklarının Düzeltme Ve Dava Yoluyla Takibi

• Her Türlü Tahakkuk Eden İdari Para Cezasına Karşı İtiraz ve İptal Mekanizmalarının İşletilmesi, Müvekkillerin İdare ve Yargı Organları Nezdinde Temsili

• Kamu-Özel Ortaklığı Anlaşmalarında Müvekkillerin Temsili ve Yönlendirilmesi

Yol Tarifi