TR EN AR FA
 

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku alanında deneyimli ekibimizle yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin alacaklarına kavuşmasına yönelik olarak kanunda öngörülen alacak takip süreçlerini işletmekteyiz. Bu kapsamda müvekkilin dayandığı müstenit belgeye istinaden genel haciz yoluyla takip; kambiyo sentlerine mahsus takip yolu, rehinin paraya çevrilmesi yoluyla takip veya alacak mahkeme kararı ile hüküm altına alınmış ise ilamlı icra takibi süreçlerini işletmeyiz. Bu kapsamda verilen hizmetler genel hatlarıyla aşağıda zikredilmiştir.
• İcra İşlemlerinin Yürütülmesi Takip Talebinden Başlayıp, Ödeme Emri, Takibin Kesinleşmesi, Haciz, Satış ve Paraların Paylaştırılması Aşamasına Kadar Bütün İcra İşlemlerinin Yürütülmesi
• Zorunlu Arabuluculuk ve İtirazın İptali Davalarında Müvekkilin Temsili
• Şirketlere Konkordato ve İflas Hukuku Düzenlemelerine İlişkin Danışmanlık Sağlanması
• Konkordato ve İflas Hukuku Alanlarındaki Uyuşmazlıkların Çözümü
• İstirdat ve Menfi Tespit Davalarında Müvekkilin Temsili
• İflasın Ertelenmesi Davalarında Müvekkilin Temsili

#Hak #hukuk #adalet #Hukuk Bürosu #ceza hukuku
Yol Tarifi