TR EN AR FA
 

Finansal Teknoloji Hukuku

Ülkemizde Fintech alanındaki faaliyetler ‘‘Ödeme Sistemleri ile İlgili Mevzuat’’ üst başlığı altında; “6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” ve mer’i ikincil mevzuat kapsamında yürütülmektedir. 6493 sayılı Kanun, genel hatlarıyla Avrupa Birliği’nin hazırlamış olduğu Ödeme Hizmetlerine Dair 1 ve 2 No’lu Direktiflere (Payment Services Directives) uyumlu olarak hazırlanmıştır.
Ödeme Hizmeti sunmak isteyen ödeme kuruluşu ve elektronik para kuruluşlarının Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’ndan faaliyet izni alması gerekmektedir. Türkiye’de Eylül 2022 itibariyle “ödeme kuruluşu faaliyet izni” almış 30 ödeme kuruluşu ve “elektronik para faaliyet izni” almış 42 elektronik para kuruluşu bulunmaktadır.
Bu kapsamda kuruluş ve faaliyet izni almak isteyen müvekkil şirketler için başvuru dosyası ve sair belgelerin hazırlanması, sürecin mevzuata uygun sonuçlandırılmasına yönelik detaylı hukuki hizmet sağlamaktayız. İzinleri müteakip ise, yürütülen faaliyetlerin ortaya konulan kılavuz ve esaslara uygunluğunun kontrolü ve bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik danışmanlık hizmetleri sunmaktayız.
Yol Tarifi