TR EN AR FA
 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Günümüzün küresel ekonomisinde patentler, ticari markalar, telif hakları ve diğer fikri mülkiyet hakları bir şirketin en değerli varlıkları arasındadır. YYP Hukuku bürosu olarak gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizin fikri ve sınai mülkiyetten kaynaklı haklarını güvence altına almak için, idari başvurularda, müzakerelerde, alternatif uyuşmazlık çözümlerinde ve davalarda müvekkillerimizi temsil etmekteyiz. Bu kapsamda, genel hatlarıyla aşağıda zikredilen hukuki hizmetler sağlanmaktadır.

• Marka patent başvuru dosyasının hazırlanması, marka patent vekili meslektaşlarımız ile tescil başvurusunun yapılması, sonuçlandırılması

• Türk Marka ve Patent Kurumu kararlarının iptali istemiyle dava ikame edilmesi ve müvekkillerimizin dava sürecinde temsili

• Üçüncü kişiler tarafından müvekkilin tescilli patent ve markasına yönelik herhangi bir ihlal olması halinde, ihlalin durdurulması ve zararın tazmini istemiyle dava ikame edilmesi ve müvekkillerimizin dava sürecinde temsili


#Hak #hukuk #adalet #Hukuk Bürosu
Yol Tarifi