TR EN AR FA
 

Enerji ve Madencilik Hukuku

Enerji ve Madencilik Hukukunda faaliyet gösteren avukatlarımız, davalarda ve soruşturmalarda, birleşme ve devralmalarda, enerji altyapısı geliştirme ve işletmesi ile mevzuat ve uygulamalara uygunluk dahil olmak üzere tüm enerji sektöründe faaliyet gösteren müvekkillere çok geniş yelpazede hukuk ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıda sıralanmıştır.

• Elektrik Piyasası Düzenleme Kurumu Nezdinde Ön Lisans ve Üretim Lisansı Alınması, Başvuru Dosyasının ve Sunulması Gereken Belgelerin Hazırlanması

• Maden İşleri Genel Müdürlüğü Nezdinde Ruhsat ve İşletme İzni Alınması, Başvuru Dosyasının ve Sunulması Gereken Belgelerin Hazırlanması

• Faaliyete Yönelik Şirket Esas Sözleşmesinde Yapılması Gereken Değişiklikler İçin Genel Kurul Sürecinin Koordine Edilmesi

• Üretim Tesisi veya Maden Ocağının Faaliyette Bulunacağı Kamuya Ait Saha İçin İzin ve İrtifak Tesisine Yönelik Başvuru Dosyasının ve Sunulması Gereken Belgelerin Hazırlanması

• Elektrik Satın Alma Sözleşmeleri Hazırlanması ve Gözden Geçirilmesi

• Rödovans Sözleşmesi Hazırlanması ve Gözden Geçirilmesi

• Elektrik İletim Hatlarına Bağlantı ve Sistem Kullanım Sözleşmelerinin Gözden Geçirilmesi

• Enerji ve Maden Mevzuatının Yakından Takibi, Müvekkillere Güncel Gelişmeler Çerçevesinde Hukuki Analiz Raporu Sunulması

Yol Tarifi