TR EN AR FA
 

Birleşme ve Devralmalar

YYP, birleşme ve devir almalar, bölünme ve yeniden yapılandırmalar, ortak girişimler alanlarında hukuki danışmanlık veren Türkiye'nin önde gelen hukuk firmaları arasında yer almaktadır. Birleşme ve devir alma işlemlerini müzakere etme ve nihayetlendirme konusunda başarılı bir geçmişe ve kapsamlı deneyime sahibiz.

Birleşme ve Devralma konusunda uzman avukat ekibimiz; rekabet, sermaye piyasaları, iş hukuku, vergi, fikri mülkiyet hukuku gibi disiplinlerde çalışan diğer meslektaşlarımızın dakatkılarıyla,karmaşık yerel ve uluslararası M&Asüreçlerinde etkin ve yaratıcı çözümler sunmakta ve sektör spesifik deneyimlerini süreçte kullanmaktadır.

Birleşme ve Devralma anlaşmalarında; yerli ve yabancı kamu ve özel şirketleri, özel sermaye fonlarını, start-up'ları ve yatırımcıları Türk şirketlerinin ve varlıklarının satın alınması ve satışının her aşamasında temsil etmekteyiz.

Müvekkillerin başarılı bir şekilde temsil edilmesinde Türk hukukunun ve Türkiye'de geçerli olan düzenleyici çerçevenin anlaşılması büyük önem taşımaktadır. Fin-tech, finansal hizmetler, enerji, telekomünikasyon ve sağlık gibi regüle sektörlerdeki derin bilgi birikimimizle, birleşme ve devralma süreçlerinde hem alıcılara hem de hedef şirketlere kaliteli hukuki hizmet sunmaya devam edeceğiz.

Ekibimiz,satın alma müzakerelerine başlamak için Niyet Mektubu/ Teklifi taslağının hazırlanmasından başlayarak kapanış sonrası düzenleyici/uyum çalışmalarına kadar M&A sürecinin tüm aşamalarında müvekkillere hukuki hizmet vermekte ve rehberlik etmektedir. Bu minvalde genel hatlarıyla aşağıda zikredilen hukuki hizmetler sunulmaktadır.

  • Temel kurumsal belgeler, şirket ortaklık yapısı hakkında bilgiler, şirketin bilançosu ve mali durumu üzerinde önemli etkisi olan temel sözleşmeler, patent/ticari marka konuları, devam eden davalar ve şirketin işleyişi ve mevzuata uyum için gerekli izinler ve lisanslar dahil olmak üzere Birleşme ve Devralma Kontrol Listesinin hazırlanması
  • Hedef şirketin mevcut durum resmini çekmeye, ilgili riskleri ve yükümlülükleri tespit etmeye yönelik Durum Tespiti yapmak ve rapora bağlamak. Bu amaca yönelik olarak genellikle hedef şirketten sağlıklı bir inceleme ve kontrol için belgelerin yüklendiği sanal bir veri odası oluşturmasını isteriz
  • Birleşme ve devralma işleminin finansman şartlarını, devri sonrası iş hukuku ilişkilerini, fikri mülkiyeti haklarını, beyan ve taahhütleri, düzenleyici çerçeveyi, davaları ve devri gerçekleştirmek için tamamlanması gereken ön şartları ortaya koyan Hisse Devir Sözleşmesinin hazırlanması
  • Birleşme kontrol düzenlemeleri kapsamında Rekabet Kurulu'ndan onay almak için ilgili mevzuat çerçevesinde başvuru dosyası hazırlanması ve takibi
  • Hisse devri ve kapanış sonrası uyum ve şirket idaresi kapsamında yeni hissedarlar arasında gerekli görülen hallerde Hissedarlar Sözleşmesi hazırlanması, en son değişikliklerin kurumsal belgelere yansıtılması için hedef şirketin yönetim kurulu ve genel kurulunun toplanması ve karar almasına yönelik doküman setinin hazırlanması
Yol Tarifi